آثار سایه‌نویس

چنانچه در شماره هفتم پادکست بیوگو گفتیم، گروه نویسندگان در سایه از سال ۱۳۹۲ به عنوان اولین گروه تخصصی زندگینامه‌نویسی فعالیت خود را آغاز کرده است. در این حرفه حفظ اسرار کارفرما یکی از مسئولیت‌های اصلی سایه‌نویس است و پنهان بودن نام نویسنده اصلی اغلب یکی از این اسرار است. بر همین اساس ارائه نمونه کارِ مشخص مغایر با حقوق کارفرما و اخلاق حرفه‌ای است مگر اینکه از ابتدا قراری جز این مورد توافق بوده باشد.

برخی از کتاب‌هایی که به عنوان رزومه کاری گروه نویسندگان در سایه قید شده بدون عنوان واقعی کتاب و صرفاً برای آشنایی مخاطب با حیطه فعالیت این گروه است.

Search