آثار سایه‌نویس

Portfolios

چنانچه در شماره هفتم پادکست بیوگو گفتیم، گروه نویسندگان در سایه از سال ۱۳۹۲ به عنوان اولین گروه تخصصی زندگینامه‌نویسی فعالیت خود را آغاز کرده است. در این حرفه حفظ اسرار کارفرما یکی از مسئولیت‌های اصلی سایه‌نویس است و پنهان بودن نام نویسنده اصلی اغلب یکی از این اسرار است. بر همین اساس ارائه نمونه کارِ مشخص مغایر با حقوق کارفرما و اخلاق حرفه‌ای است مگر اینکه از ابتدا قراری جز این مورد توافق بوده باشد.

برخی از کتاب‌هایی که به عنوان رزومه کاری گروه نویسندگان در سایه قید شده بدون عنوان واقعی کتاب و صرفاً برای آشنایی مخاطب با حیطه فعالیت این گروه است.

Sayenevis has published 11 books as biography and business history and currently has 2 biographies and a biography based novel under review.
Sayenevis began its mission as the first Iranian group of ghostwriters in 2012. In this process confidentiality is one of the main clauses in the agreement against the client and therefore we cannot share the exact name of the client nor the title of the book. Based on this fact, the following titles have been listed with minor changes in details.

Search