پادکست تخصصی زندگی‌نامه

بیوگو (پادکست تخصصی زندگی‌نامه) راوی زندگی‌هایی است که روزی دور یا نزدیک ما جاری بودند. در هر اپیزود این پادکست زندگی‌نامه شخصی را خواهید شنید که توسط «گروه نویسندگان در سایه» تولید یا بازنویسی شده است.

بیوگو تلاشی است برای ثبت و قدردانی از زندگی.

 

پادکست تخصصی زندگی‌نامه

Biogoo (Biography Podcast) is the narrator of lives that once lived near or far from us. In each episode, you will hear a personal biography which is produced or rewritten by Sayenevis.
As our podcasts has been produced in Persian, only the description of each episode is available in English.

Biogoo is an attempt to record and appreciate life.

 

بیوگرافی. الناز انصاری. زندگی‌نامه. سایه نویس.زندگی‌نامه. زندگی‌نامه

Search