پادکست تخصصی زندگی‌نامه

بیوگو (پادکست تخصصی زندگی‌نامه) راوی زندگی‌هایی است که روزی دور یا نزدیک ما جاری بودند. در هر اپیزود این پادکست زندگی‌نامه شخصی را خواهید شنید که توسط «گروه نویسندگان در سایه» تولید یا بازنویسی شده است.

بیوگو تلاشی است برای ثبت و قدردانی از زندگی.

 

بیوگرافی. الناز انصاری. زندگی‌نامه. سایه نویس.زندگی‌نامه. زندگی‌نامه

Search