پادکست تخصصی زندگی‌نامه

بیوگو (پادکست تخصصی زندگی‌نامه) راوی زندگی‌هایی است که روزی دور یا نزدیک ما جاری بودند. در هر اپیزود این پادکست زندگی‌نامه شخصی را خواهید شنید که توسط «گروه نویسندگان در سایه» تولید یا بازنویسی شده است.

بیوگو تلاشی است برای ثبت و قدردانی از زندگی.

 

پادکست تخصصی زندگی‌نامه

Biogoo (Biography Podcast) is the narrator of lives that once lived near or far from us. In each episode, you will hear a personal biography which is produced or rewritten by Sayenevis.
As our podcasts has been produced in Persian, only the description of each episode is available in English.

Biogoo is an attempt to record and appreciate life.

 

اپیزود ۰٩ – ماهیگیری مرا می‌کشد

در شماره نهم از پادکست بیوگو، شنونده داستان زندگی ناخدا جمال‌الدین دهواری خواهید بود. او یکی از بازماندگان لنج صیادی سراج است که در فروردین ۱۳۹۴ به دست دزدان دریایی سومالی افتاد.
ناخدا جمال و همسرش پروین، راوی زندگی به تاراج رفته خود و ماهیگیرهایی هستند که نه فقط سفره کوچک‌شان، که جان و زندگی‌شان در تور عظیم کشتی‌های چینی صید ترال گرفتار شده است.
این زندگینامه، گزارش یک تاراج است.

اپیزود ۰٨ – من دینامیتم!

در اپیزود هشتم از پادکست بیوگو (پادکست تخصصی زندگینامه)، به زندگی فردریش نیچه پرداختیم، کسی که شک او به جهان، خدا و انسان مسیر تاریخ تفکر را تغییر داد. اولین‌ بار در پنج سالگی مبهوت در کار خدایی ماند که پدرش را عذاب داده‌ بود. در تمام مسیر زندگی در جستجوی حقیقت رنج کشید و در انتهای راه گفت که هیچ حقیقتی وجود ندارد مگر تعابیری از آن. موسیقی افیونی بود که تحمل هستی را برایش آسان‌تر می‌کرد.

اپیزود ۰٧ – کیمیاگران خاطره

کیمیاگران خاطره در این شماره از پادکست بیوگو از ما، نویسندگان در سایه بشنوید. از شغل ما که به خاطرات گره خورده، از شما که بهترین راوی زندگی خود هستید و از ما که کیمیاگران خاطره‌ایم. در این شماره راوی…

اپیزود ۰۶ – در چهارخانه هوش و جنون

در چهارخانه هوش و جنون رابرت جیمز فیشر معروف به بابی فیشر شطرنج‌بازی است که با سکوت و سکون دنیا را با بازی‌های حیرت‌آورش تکان داد. زندگی روی مرز باریک و لغزنده جنون و نبوغ خلاصه زندگی بزرگ‌ترین شطرنج‌باز آمریکایی…

I Am Dynamite! – EP 08

The eighth episode of Biogoo podcast is dedicated to Friedrich Nietzsche, A man whose doubt of the existence of god shifted the history of thoughts. He was first stunned by a god who tormented his father when he was only…

The Alchemists of Memory – EP 07

In this episode of Biogoo podcast, listen to our story. Listen to Our profession which is tightened with the memories. You, who is the best storyteller of your own life and us, the alchemists of the memories.  This episode is…

In the Confluence of Madness and Intelligence – EP 06

Robert James Fischer or Bobby is a chess master who rattled the silent and stable world of chess with his prodigious plays. Living on the slippery edge of madness and ingenuity is the summary of the biography of the greatest…

The Vanilla Taste of the Memory – EP 05

Life of anyone can become a book in the perspective of a ghostwriter. A biography ghostwriter knows which decisions have shaped the identity of the subject and how the process from the decision led to the identity. Footprints of the…

بیوگرافی. الناز انصاری. زندگی‌نامه. سایه نویس.زندگی‌نامه. زندگی‌نامه

Search